Berlin: Vierter Milzbrandfall bei Heroinkonsument in Deutschland

Vierter Milzbrandfall 2012 bei Heroinkonsument in Deutschland

Bericht in:
Epidemiologisches Bulletin 38/2012 (pdf))